24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ -  24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 02

Τι είναι το κέντρο λήψης σημάτων;

Ένα κέντρο λήψης σημάτων είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που μπορεί να παρακολουθεί το σύστημα συναγερμού σας για την τεχνική του κατάσταση και για πιθανές παραβιάσεις. Ενημερώνεται αδιάκοπα μέσω ψηφιακών σημάτων για οποιοδήποτε συμβάν καθώς και για επιπλέον θέματα, συντήρησης όπως πτώση μπαταρίας, ή απώλεια ρεύματος.

Η σύνδεση του συναγερμού σας με κέντρο λήψης σημάτων θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος σας και θα καλύψει διάφορες κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι η ειδοποίηση της Αστυνομίας σε μια ανεπιθύμητη διάρρηξη. Συνοπτικά και περιγραφικά παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργιές του κέντρου λήψης σημάτων.

Λειτουργίες Κέντρου Λήψης Σημάτων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ -  24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 03

Έχτρα υπηρεσίες κέντρου λήψεως σημάτων

Τρόποι σύνδεσης με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων