ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ GPRS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ GPRS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μία από τις βασικές απαιτήσεις των συστημάτων ασφαλείας είναι η δυνατότητά τους να είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά στην μετάδοση πληροφοριών

Υπό αυτές τις συνθήκες, αξίζει να δούμε προσεκτικά τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία GPRS.

Η εξελισσόμενη τεχνολογία GPRS μας προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής σημάτων μέσω καναλιού δεδομένων(data). Η αποστολή των σημάτων μπορεί να επιτευχθεί με GPRS σε δίκτυα 3G και 4G. Αυτή η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα αποστολής σημάτων με μορφή IP, δέκα φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τον παλιό τρόπο επικοινωνίας (σταθερή τηλεφωνία), λόγο του μικρού όγκου των δεδομένων, έχουμε το πλεονέκτημα αποστολής των test ελέγχου κατάστασης του συναγερμού με μεγαλύτερη συχνότητα επανάληψης (60sec έως 180sec)

Όχι μια φορά το 24ωρο που έχουμε στην σταθερή τηλεφωνία