ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 01
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 02
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 03

Τα σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και αναλυτική σχεδίαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο φωτιάς σε μια εγκατάσταση. Η επιλογή των ανιχνευτών, το περιβάλλον για το οποίο προορίζονται, καθώς και η αξιοπιστία τους σε βάθος χρόνου είναι μείζονα ζητήματα για την επιλογή του εξοπλισμού που απαιτείται για ένα τέτοιο έργο.

Η Spider Security σας προτείνει συστήματα πυρανίχνευσης τελευταίας τεχνολογίας τα οποία μπορούν να δουλεύουν ανεξάρτητα αλλά και σε συνδυασμό με συναγερμό, εξασφαλίζοντας έτσι διπλή προστασία στην οπτικοακουστική ειδοποίηση σε περίπτωση συμβάντος καθώς και άμεση ειδοποίηση του πελάτη μέσω Κέντρου Λήψεως Σημάτων σε ότι αφορά τη δεύτερη περίπτωση.

Μετά τη μελέτη της εγκατάστασης, η εταιρεία προτείνει τους κατάλληλους ανιχνευτές οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες θέλουν να καλύψουν όπως π.χ. (χώροι χημικών, χαρτικά κ.τ.λ.) και στη συνέχεια επιλέγεται η διάταξή τους στο χώρο έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η ταχύτητα στην ανταπόκριση μετά το συμβάν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 04
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 05
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 06
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 07