ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) 01

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ( access control ) είναι ένας από τους πλέον διαδεδομένους τρόπους ασφάλειας εγκαταστάσεων, τόσο σε επαγγελματικούς χώρους, όσο και σε σπίτια τα τελευταία χρόνια.

Τα συστήματα αυτά είναι πλήρως παραμετρικά χρησιμοποιώντας εξελιγμένο λογισμικό και μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήθος εφαρμογών σε ότι αφορά την επιλεγμένη πρόσβαση σε χώρους. Οι επιλογές σε εξοπλισμό ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και περιλαμβάνουν λύσεις με αναγνώστες καρτών, πληκτρολόγια καθώς και οθόνες αφής με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος.

Η SPIDER SECURITY με πολύχρονη πείρα στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων συστήματα ελέγχου πρόσβασης ( access control ) μπορεί να σας εξασφαλίσει το είδος πρόσβασης και το επίπεδο ασφάλειας που εσείς επιθυμείτε σε κάθε χώρο της περιουσίας σας συνολικά ή και μεμονωμένα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία που επιζητάτε από ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) 02
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) 03
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) 04
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL) 05