ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 01

Με τα συστήματα συναγερμού εξωτερικών χώρων τα οποία διαθέτουμε, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες και διασφαλίζουμε την κάλυψη του χώρου σας. Δωρεάν μελέτη σε συστήματα συναγερμού εξωτερικών χώρων και εγκατάσταση με άριστες προδιαγραφές σε συστήματα συναγερμού εξωτερικών χώρων από την εταιρεία μας.

Για την πλήρη κάλυψη όλων των χώρων και όλων των αναγκών μιας εγκατάστασης ένα ενσύρματο σύστημα συναγερμού περιλαμβάνει:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 02
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 03
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 04

Ασφάλεια εξωτερικού χώρου και περιμετρική κάλυψη

Σταματήστε έγκαιρα τους ανεπιθύμητους επισκέπτες και ενημερωθείτε για τον κίνδυνο πριν πλησιάσουν την περιουσία σας

Ο καλύτερος τρόπος προστασίας ενός χώρου πετυχαίνεται με την χρήση περιμετρικών συστημάτων ασφάλειας - συναγερμοί διασφαλίζοντας περιμετρικά τον χώρο που θέλετε να προστατέψουμε.

1) Εξωτερικά ραντάρ κουρτίνας

2) Εξωτερικά ραντάρ spider

3) Εξωτερικά φωτοκύτταρα

4) Εξωτερικές Μπάρες από 1,5 μέτρο έως 2,50 μέτρα ύψος

Δωρεάν μελέτη του χώρου σας για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης πρότασης περιμετρικής προστασίας.